Vicenç Aguado i Cudolà

Imprimir Imprimir

Vicenç Aguado i CudolàDoctor en Dret per la Universitat de Barcelona. Premi Extraordinari de Doctorat
Professor Titular d’Universitat, Àrea de Dret Administratiu, Universitat de Barcelona
Consultor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Ha realitzat estades d’investigació en la Universitat de Bolonya (Itàlia) i ha estat visiting scholar en el Centre for the Study of Law and Public Policy in Europe de la Universitat de Leeds (Regne Unit). Forma part d’una xarxa europea sobre Procediment i silenci Administratiu coordinada des de la Universitat de Utrecht (Holanda).

Dintre de la seva especialitat és autor de diversos llibres, capítols i articles en revistes especialitzades sobre procediment administratiu, justícia administrativa, policia administrativa, seguretat pública, serveis socials, estrangeria i immigració. Entre les obres més rellevants podem destacar: La presumpció de certesa en el Dret administratiu sancionador (Civitas, 1994), Dret administratiu sancionador: materials (Cedecs, 1995) Prescripció i Caducitat en l’exercici de potestats administratives (Marcial Pons, 1999), Silenci administratiu i inactivitat. Límits i tècniques alternatives (Marcial Pons, 2001), El recurs contra la inactivitat de l’Administració (Marcial Pons, 2001), Immigració, Societat i Estat: una qüestió oberta (Junta d’Andalusia, 2004), Les condicions d’habitatge dels immigrants: la intervenció dels ens locals (Inap, 2004) Dret de la Seguretat Pública i Privada (Thomson-Aranzadi, de pròxima aparició).

Dirigeix el Projecte d’Investigació I+D+i “Drets de la ciutadania, integració social i mobilitat de persones a la Unión europea: Cap a un nou sistema de serveis socials i educatius”, finançat pel ministeri d’Educació i Ciència (SEJ2006-01633/JURI). Dintre d’aquesta línia d’investigació ha obtingut finançament d’altres institucions com el Ministeri de Treball i Assumptes Socials i la Escola d’Administració Pública de Catalunya. Ha participat en nombrosos projectes d’investigació dintre del Grup consolidat de Dret Administratiu de la UB.

Ha obtingut el Premi Fermín Abella i Blave de l’Institut Nacional d’Administració Pública en la convocatòria 2004 pel treball “Les condicions d’habitatge dels immigrants. La intervenció dels ens locals”.

Ha estat Secretari Acadèmic del IDP (2003-2005) i és en l’actualitat membre del Consell Directiu. Ha intervingut en diverses línies d’investigació del IDP, especialment sobre Govern Local i Drets dels Immigrants. És Secretari de l’Anuari del Govern Local i coordina la creació de la Base de dades de Govern Local (*BDL).