Unió pel Mediterrani

La UpM es configura com una Associació multilateral euro mediterrània. És independent de les polítiques d’ampliació de la UE, de les negociacions d’adhesió i els processos de preadhesió. És un forum multilateral on tractar assumptes considerats prioritaris pels Estats membres de la mateixa:

  • Reforçar les relacions multilaterals
  • Traduir el Procés de Barcelona en projectes concrets
  • Donar més visibilitat de cara als ciutadans
  • Creació de la Zona de Lliure Comerç, reforçant la integració econòmica regional
  • Facilitar la circulació legal de persones i els fluxos d’intercanvis de persones i lluitar contra les migracions clandestines
  • Completar les relacions bilaterals que la UE té i reforçar el nivell polític de les mateixes

La UpM la formen els 27 membres de la UE més els 12 tercers originals del Procés de Barcelona. Més tard es van afegir Bòsnia, Croàcia, Mònaco i Montnegre, que són membres de la UpM encara que no van acceptar el Procés de Barcelona. Actualment, en total són 43 membres.

Líbia continua mantenint el seu estatus d’observador. Es va acordar que la Lliga Àrab seria convidada a totes les reunions i a tots els nivells.

Per a més informació entrar a la web del secretariat

Altres links d’interés:

Documentació rellevant