Resolució Parlament de Catalunya

El dret dels diputats d´accés a la informació: evolució jurisprudencial i canvis normatius, per Joan Vintró

(English version). Els Reglaments Parlamentaris de les Cambres estatals i autonòmiques contenen, des de les seves primeres redaccions, un precepte que reconeix als diputats individualment el dret de demanar a l’Administració informació, dades i documents per tal de poder exercir adequadament les funcions parlamentàries. Aquest dret, segons la jurisprudència constitucional, forma part del “ius in… Llegir més

El Compliment de les sentències del Tribunal Constitucional i Les resolucions del Parlament català 5 / XI de 20 de gener de 2016 i 263 / XI de 27 de juliol de 2016, per Joaquin Tornos

El Parlament català, mitjançant la Resolució 5 / XI de 20 de gener de 2016, va crear la Comissió d’Estudi del Procés Constituent, a la qual es van assignar diversos àmbits de treball, dins de l’objectiu general d’estudiar els “caràcters i principis del marc del procés constituent a Catalunya “. L ‘Advocat de l’Estat, a… Llegir més