Relacions autonòmiques

Serveix d’alguna cosa la conferència de presidents?, per Eduard Roig

(English version). La Conferència de Presidents va néixer com un símbol de diàleg institucional. La I Conferència de Presidents, celebrada en 2004, expressava mitjançant la seva sola existència la superació d’un període de tensió i enraiment en el diàleg entre el Govern de l’Estat i els governs autonòmics; i establia per primera vegada un fòrum… Llegir més