Regeneració democràtica

L’ administració compartida dels béns comuns a Itàlia. Una interessant experiència de regeneració democràtica, per Joaquin Tornos

(English version). Com aconseguir tornar als ciutadans el seu interès per la cosa pública, per la vida col·lectiva ?. Com dignificar la condició de les persones a través de la seva integració en projectes col·lectius ?. Des de fa ja uns anys, la fundació italiana LABSUS, Laboratori per a la subsidiarietat (WWW.LABSUS.ORG), ha impulsat un… Llegir més