Regeneració democràtica

L’ administració compartida dels béns comuns a Itàlia. Una interessant experiència de regeneració democràtica, per Joaquin Tornos

(English version). Com aconseguir tornar als ciutadans el seu interès per la cosa pública, per la vida col·lectiva ?. Com dignificar la condició de les persones a través de la seva integració en projectes col·lectius ?. Des de fa ja uns anys, la fundació italiana LABSUS, Laboratori per a la subsidiarietat (WWW.LABSUS.ORG), ha impulsat un… Llegir més

El debat sobre l’aforament: confiem en les institucions democràtiques?, per Tomàs Font i Marc Vilalta

Situats en un context de creixent desafecció a la política representativa i d’ invocació d’una necessària regeneració democràtica,  l’actualitat més recent ha tornat a situar al centre del debat polític la discussió sobre els privilegis i garanties que les lleis reconeixen als que ostenten alguns càrrecs públics i, en particular, sobre la necessitat de que… Llegir més