Política fiscal

Qui defineix el sistema fiscal espanyol? Sobre la política fiscal espanyola i la OCDE, per Eduard Roig

(English version). La política fiscal és objecte de freqüents debats polítics, especialment en període electoral. Els partits  ofereixen les seves propostes tributàries que, a més dels seus propis efectes polítics, determinen la possibilitat real de realitzar la pràctica totalitat dels seus programes en àmbits centrals com les polítiques socials. En el fons, la lògica del… Llegir més