Generalitat Catalunya

Inconstitucionalitat pel nom i insconstitucionalitat per sospita, per Eduard Roig

(English version). Dimarts passat el Tribunal Constitucional admet a tràmit el conflicte de competència promogut pel Govern enfront dels preceptes dels Decrets de la Generalitat de Catalunya i 45/2016, que atribueixen determinades competències al Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència. La decisió del Tribunal ha estat objecte d’àmplia atenció a la premsa. Per aquesta… Llegir més