Dret d’accés a la informació

El dret dels diputats d´accés a la informació: evolució jurisprudencial i canvis normatius, per Joan Vintró

(English version). Els Reglaments Parlamentaris de les Cambres estatals i autonòmiques contenen, des de les seves primeres redaccions, un precepte que reconeix als diputats individualment el dret de demanar a l’Administració informació, dades i documents per tal de poder exercir adequadament les funcions parlamentàries. Aquest dret, segons la jurisprudència constitucional, forma part del “ius in… Llegir més