Article 155 CE

Catalunya 2017. L´any del procés, per Joaquin Tornos

Al llarg de l’any 2017, el Govern de la Generalitat de Catalunya, entenent que el resultat electoral de l’any 2015 li havia imposat un mandat inexcusable per aconseguir la independència de Catalunya, va decidir portar endavant fins a les seves últimes conseqüències dit mandat per proclamar la independència de Catalunya i convertir-la en una República… Llegir més

155 CE. Un estat de la qüestió II: el contingut de les mesures, per Eduard Roig

L’Acord del Govern del passat dissabte ha precisat per primera vegada el contingut de les mesures que es considera legítim adoptar en el marc de l’art. 155 CE i ha despertat un intens debat sobre la seva constitucionalitat. A aquests efectes, creo raonable distingir entre dues qüestions generals (la seva configuració general i l’existència de… Llegir més

155 CE. Un estat de la qüestió I: causes, finalitat i procediment, per Eduard Roig

En les últimes setmanes, el debat sobre l’article 155 CE ha permès plantejar nombroses qüestions sobre el seu règim jurídic; i moltes d’aquestes qüestions resulten rellevants davant l’Acord del Govern del dissabte 21 d’octubre, que proposa al Senat l’adopció de mesures a la seva empara. Les presents línies pretenen sistematitzar els aspectes més rellevants i… Llegir més

Una nova, i tal vegada última, cridada a l´acord dins de l´estat de dret, per Joaquin Tornos

La situació política i social que es viu a Catalunya és d’una extraordinària gravetat. No és necessari recordar el procés que ens ha portat a aquesta situació, però si els últims fets. El referèndum il·legal es va celebrar, sense les mínimes garanties que permetin reconèixer-li cap validesa jurídica i sense que hagin d’acceptar-se les xifres… Llegir més