Los derechos de los inmigrantes en España

Eliseo Aja
ISBN 9788498765786
Núm. 12
Pàgs: 628
Data de publicació: 7/2009
 

Sumari

El reconeixement dels drets de la persona ha proporcionat llibertat i dignitat als ciutadans en tots els països, però gairebé sempre ha ignorat als estrangers. Fins i tot Constitucions democràtiques, com la nostra, han permès un tractament restrictiu que solament a poc a poc es va corregint. La regulació dels diferents drets civils, polítics i socials es converteixen, per tant, en pedra de toc de la pròpia democràcia i en instrument fonamental per a la defensa dels treballadors estrangers que han arribat a Espanya per viure en condicions dignes. En aquest llibre una quinzena de professors universitaris de Dret, especialistes en la legislació d’immigració, examinen els principals drets dels immigrants, tant en si vessant teòrica com a pràctica, assenyalant les normes i la jurisprudència més importants en cada cas.

Sumari ampliat (pdf)