La administración autonómica y el Tratado de Lisboa

Andreu Olesti
ISBN 9788490333594
Núm. 13
Pàgs: 304
Data de publicació: 10/2012
 

Sumari

L’entrada en vigor del Tractat de Lisboa i les reformes de determinats Estatuts d’Autonomia han configurat un nou entorn polític en les relacions entre la Unió Europea i les Comunitats Autònomes. Aquesta monografia col·lectiva se centra a analitzar si algunes característiques significatives d’aquest sistema relacional podrien haver-se alterat com a conseqüència de les modificacions operades. En concret s’examinen en aquesta obra: la participació de les entitats subestatales en les institucions europees (Consell, Comitè de les Regions, Tribunal de Justícia); l’articulació del principi de subsidiarietat en l’exercici de les competències comunitàries; i la formalització explícita del reconeixement de l’autonomia regional i local en el Tractat de la Unió Europea.

Sumari ampliat (pdf)