El derecho a la vida familiar de los extranjeros

Pablo Santolaya Machetti

ISBN 8484429687

Núm. 7

Pàgs: 283

Data de publicació: 11/2004

La majoria dels treballadors immigrants que s’estableixen a Espanya aspiren a portar al seu cònjuge i als seus fills, el que requereix condicions importants. El derecho a la vida familiar de los extanjeros analitza en profunditat les condicions de convivència familiar que constitueixen un límit eficaç a les decisions més característiques del règim d’estrangeria: l’entrada i l’expulsió.

Sumari

I. Exposición del problema y fundamento constitucional del derecho a la vida familiar de los extranjeros (Derecho a la vida familiar y derecho a la intimidad familiar)

II. Delimitación del concepto (Derechos fundamentales y su interpretación de acuerdo a los trataos internacionales)

III. El convenio de Roma y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derecho Humanos

IV. En particular: la interpretación del artículo 8 del Convenio por la jurisprudencia del TEDH (Contenido y límites del derecho a la vida familiar de los extranjeros)

V. El marco del derecho comunitario

VI. El derecho a la vida familiar de los extranjeros en el ordenamiento jurídico español

Sumari ampliat (pdf)