Democracia y medios de comunicación

Joaquín Tornos (Coord), Francisco J. Bastida, Marc Carrillo, Jordi Conde, José Fernández-Beaumont, Germán Fernández i María Jesús García
ISBN 8484425223
Núm. 2. 2
Pàgs: 230
Data de publicació: 03/2002
Els mitjans de comunicació es situen en el nucli central del sistema democràtic al produir i distribuir la informació que conforma el judici sobre la base de com la societat articula la seva participació política. Aquest debat en l’actualitat té lloc de forma essencial a través d’uns mitjans de comunicació en procés de continu canvi tecnològic i estructural. Democracia y medios de comunicación tracta d’aportar una sèrie d’elements que permetin una reflexió crítica sobre el paper actual d’aquests mitjans de comunicació.

SumariI. Configuración actual de los medios de comunicación audiovisual en España

II. Pluralismo y medios de comunicación audiovisuales

III. La regulación de los medios audiovisuales. Criterios técnicos y decisiones políticas. La posición de los diversos poderes territoriales

IV. Los medios públicos de comunicación

V. Acceso a los medios de comunicación social privados y pluralismo informativo

VI. Internet como instrumento de información y de comunicación

VII. Pluralismo y entidades de regulación

Sumari ampliat (pdf)