Última lliçó del Dr. Joaquín Tornos Mas: “El derecho administrativo como garante del Estado social y democrático de derecho”

En finalitzar el present curs acadèmic 2021-2022, el Dr. Joaquín Tornos Mas, catedràtic de Dret Administratiu de la UB i membre de l’Observatori de Dret Públic IDP Barcelona, assolirà la seva jubilació acadèmica com a catedràtic de Dret administratiu de la Universitat de Barcelona.

Amb aquest motiu, la Facultat de Dret ha organitzat l’acte on el Dr. Tornos pronunciarà la seva “última lliçó”, que versarà sobre “El derecho administrativo como garante del Estado social y democrático de derecho”. Es durà a terme el dilluns 16 de maig de 2022 a les 12 h a l’Aula Magna de la Facultat de Dret de la UB.

Més informació: https://www.ub.edu/portal/web/dret/detall/-/detall/16-05-12-h-ultima-llico-del-professor-joaquin-tornos-mas