Seminari web «Safe Reporting of Crime»

El 24 d’octubre de 2024, a les 14.00 hrs, tindrà lloc el seminari web “Safe Reporting of Crime”, en el qual es presentaran els resultats del projecte “Irregular Migrants: Safe Reporting of Crime”, coordinat per la Dra. Natalia Caicedo.

El projecte està dirigit per ciutats que promouen l’intercanvi d’experiències i polítiques urbanes a Europa, centrant-se específicament en com les ciutats aborden la presència d’immigrants indocumentats en les seves comunitats. Les ciutats que participen en el projecte són Barcelona, Utrecht, Gant i Milà.

El projecte té com a objectiu avançar en la protecció dels drets de les persones migrants en situació irregular, mitjançant l’intercanvi d’experiències i polítiques urbanes a Europa, centrant-se específicament en com les ciutats aborden la presència d’immigrants indocumentats en les seves comunitats. Formen part del projecte la Universitat de Milà, la Universitat d’Utrecht, els Ajuntaments de Gent i Utrecth, ISPC, Migraestidium i PICUM.

El seminari web és una acció conjunta entre el projecte i la xarxa C-MISE COMPAS de la Universitat d’Oxford.

Per a obtenir més informació i registrar-se per a l’esdeveniment, visita Visa RoC and C-MISE Joint Webinar

Per a obtenir més informació sobre el projecte, pots consultar els següents enllaços: https://cmise.web.ox.ac.uk/ i https://www.safereporting.eu/