Seminari sobre Les Comunitats Autònomes i l´articulació del principi de subsidiarietat

El dimecres 17 de juny, es va impartir un Seminari sobre les Comunitats Autònomes i l´ articulació de principi de subsidiarietat en el que participan membres de l´ Institut de Dret Públic. L´acte va tenir lloc a la seu de l´ Institut d´ Estudis Autonòmics (Palau Centelles- Bda. de Sant Miquel, 8).