Seminari sobre Drets Fonamentals

Al febrer de 2012 ha donat començament el Seminari sobre Drets Fonamentals, dirigit a joves investigadors, en el qual es pretén aprofundir en l’anàlisi dels drets consagrats en la Constitució Espanyola i altres instruments internacionals de gran rellevància, així com la important labor jurisprudencial portada a terme pels diferents Tribunals. El Seminari està dirigit pel dr. Andreu Olesti i el Dr. David Moya, actuant com coordinadora Celia Díaz.

Més informació del curs