Seminari “Nous reptes i problemes de la videovigilància: el reconeixement facial i d’emocions a través de la intel·ligència artificial”

El 28 d’octubre tindrà lloc el 2n seminari del cicle «Nous reptes del Dret Públic a les Societats Digitals» en aquesta ocasió comptarem amb el Catedràtic de Dret Processal de la Universitat del País Basc, Jose Francisco Etxeberria Guridi.

El seminari Nous reptes i problemes de la videovigilància: el reconeixement facial i d’emocions a través de la intel·ligència artificial versarà sobre una de les qüestions més discutides de l’ús de la intel·ligència artificial com és la possibilitat d’implementar reconeixements amb dades biomètriques a temps real – reconeixement facial o reconeixement d’emocions- per a la videovigilància. Davant d’aquests nous mètodes, els legisladors han d’aportar un marc jurídic sobre el seu ús que sigui clarificador i prioritzi el respecte dels drets humans que es poden veure afectats amb aquestes eines. Per això, durant la sessió s’analitzaran els mecanismes legals existents sobre la matèria i el seu abast en la defensa d’aquestes garanties.

El seminari tindrà lloc el divendres 28 d’octubre de 13 a 15 hores a l’aula Seminari 3 de l’Edifici Principal de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. Per a la vostra assistència virtual i online us podeu inscriure a través del correu electrònic: idp@ub.edu 

Recordem als alumnes de la Universitat de Barcelona que l’assistència a aquests seminaris comportarà un reconeixement de 1,5 crèdits ECTS. Per obtenir aquests crèdits serà imprescindible l’assistència al cicle de seminaris en format presencial. A més a més, es requerirà un mínim del 80% d’assistència a les sessions.