Seminari “Anàlisi del Reglament de Serveis Digitals”

En breu s’iniciarà el cicle de seminaris sobre “Nous reptes de dret públic a les societats digitals” que té com objectiu difondre els coneixements d’experts en matèries relacionades amb el dret públic i les noves tecnologies. En aquesta activitat es tractaran qüestions jurídiques des de diferents branques del dret relacionades amb la protecció de dades i els algoritmes, la intel·ligència artificial i els possibles biaixos, les smart cities, els mercats digitals o els processos judicials i l’emmagatzematge de dades.

L’Observatori de Dret Públic IDP Barcelona obrirà aquest cicle amb el seminari “Anàlisi del Reglament de Serveis Digitals” impartit pel Dr. José Juan Castelló Pastor, Professor contractat doctor de Dret Internacional Privat a la Universitat de València. El 4 d’octubre del 2022 es va adoptar la Directiva objecte d’anàlisi en aquest seminari que suposarà un nou paradigma per al desenvolupament de les xarxes socials i els serveis digitals.

El seminari tindrà lloc el divendres 14 d’octubre de 13 a 15 hores a l’aula Seminari 3 de l’Edifici Principal de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. Per a la vostra assistència virtual i online us podeu inscriure a través del correu electrònic: idp@ub.edu 

Recordem als alumnes de la Universitat de Barcelona que l’assistència a aquests seminaris comportarà un reconeixement de 1,5 crèdits ECTS. Per obtenir aquests crèdits serà imprescindible l’assistència al cicle de seminaris en format presencial. A més a més, es requerirà un mínim del 80% d’assistència a les sessions.