Publicació de l’Informe sobre el cicle de l’aigua

L’Informe Observatori del Cicle de l’Aigua 2018 té com a objectiu facilitar anualment la informació de totes les novetats que sorgeixen a Espanya, França i Itàlia en relació a les actuacions de tota mena que es duen a terme en aquesta matèria, en particular les que incideixen en les maneres de gestió dels serveis del cicle de l’aigua, subministrament i sanejament de l’aigua.

Amb aquesta publicació es pretén donar continuïtat al llibre que amb el títol “El servei de subministrament d’aigua a Espanya, França i Itàlia”, redactat sota la direcció del professor Joaquín Tornos, i amb la coordinació dels capítols dedicats a Espanya, França i Itàlia duta a terme pels professors Joan Perdigó, Jean Claude Nemèry i Fabrizio Fracchia.

En aquesta nova publicació, el lector trobarà les cròniques del que ha ocorregut en l’últim any 2018 respectivament a Espanya, França i Itàlia, adonant-se d’aquells casos concrets en els quals s’han dut a terme actuacions relatives a la manera de gestió del servei de subministrament d’aigua a poblacions.

Descarregar document