Publicació de La Carta Europea de Autonomía Local a los treinta años de su aplicación: balance y perspectivas

Encara que la Carta Europea de l’Autonomia Local (CEAL) pretén fixar un conjunt mínim de principis i drets compartits pels governs locals a tota Europa, la veritat és que aquesta continua sent un text poc conegut per la gran majoria dels operadors jurídics i polítics. D’aquesta manera, quan es compleixen 30 anys de la seva entrada en vigor a Espanya, sota la direcció del Dr. Tomàs Font i Llovet i la coordinació del Dr. Marc Vilalta Reixach, la Fundació Democràcia i Govern Local acaba de publicar el llibre col·lectiu “La Carta Europea d’Autonomia Local als trenta anys de la seva aplicació: balanç i perspectives”.

Al llarg dels diferents capítols, aquesta Obra col·lectiva analitza, de manera exhaustiva i rigorosa, la influència real que la CEAL ha tingut en la configuració del règim local espanyol, així com la seva capacitat per a donar resposta als reptes futurs dels nostres governs locals. D’altra banda, s’analitza també la relació entre aquest tractat internacional – subscrit en el marc del Consell d’Europa – i el Dret de la Unió Europea, incloent una perspectiva comparada sobre l’aplicació de la CEAL en alguns dels països del nostre entorn més pròxim (en particular, Itàlia i Portugal).

Aquesta Obra, redactada pels màxims experts en la matèria, va dedicada a la memòria del Prof. Luciano Vandelli, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Bolonya, mort quan el llibre estava ja en maquetació, en homenatge i reconeixement de qui ha estat un dels més grans estudiosos i defensors de l’autonomia local en el context de l’Europa contemporània.

Més informació