Publicació de “El dret a la vida familiar dels estrangers”

Els informem que el nostre investigador Georgios Milios acaba de publicar una monografia titulada “El dret a la vida familiar dels estrangers” amb l’editorial Comares. Per a més informació poden visitar el següent enllaç i igualment els facilitem un resum de l’obra.

https://www.comares.com/libro/el-derecho-a-la-vida-familiar-de-los-extranjeros_118158/

Resum: Aquesta monografia tracta sobre el dret a la vida familiar dels estrangers. L’estudi introductori aborda els principals problemes amb la regulació d’aquest dret i argumenta que l’adopció del Tractat de Lisboa i els canvis que aquest va portar en l’àmbit de drets fonamentals crea les circumstàncies per a un nou enfocament en relació amb la reagrupació familiar. Segons aquest enfocament, la reagrupació familiar inclouria relacions familiars de facto i es basaria en una apreciació més individual de les sol·licituds. L’obra es divideix en tres principals capítols que aborden el tema des de diferents perspectives. El primer es refereix a la protecció del dret a la vida familiar dels estrangers a nivell internacional amb especial èmfasi en els convenis en el marc de l’ONU i la jurisprudència del TEDH en casos de l’article 8 del CEDH. El segon capítol tracta sobre la normativa comunitària relacionada amb la reagrupació familiar i la jurisprudència del TJUE que ha vingut a interpretar diversos preceptes de les directives comunitàries en matèria de lliure circulació, immigració i protecció internacional. El tercer capítol se centra en l’ordenament jurídic espanyol. En aquesta part de la monografia, s’analitza la jurisprudència del Tribunal Constitucional, així com la normativa espanyola aplicable en els diferents procediments d’immigració i protecció internacional relacionats amb l’existència de vincles familiars. Cal destacar que en aquest llibre el dret a la vida familiar no es planteja només des del dret a la reagrupació familiar, sinó que inclou també casos de regularització d’estrangers, així com casos d’expulsió de persones que tenen vincles familiars al país d’acolliment. Finalment, cal ressaltar que l’obra s’enriqueix amb alguns estudis transversals que s’ocupen de la compatibilitat de la normativa comunitària i nacional amb els estàndards de protecció dels drets humans a nivell internacional.