Publicació de Los distritos: Gobierno de proximidad

El llibre ha estat elaborat amb la voluntat de contribuir a l’estudi del principi de desconcentració en l’àmbit local i, més concretament dels districtes. La primera part de l’obra s’obre amb un complet estudi sobre la desconcentració territorial en els municipis i sobre la desconcentraciócom principi jurídic i tècnica d’organització, que serveixen de marc als treballs que es recullen després, una sèrie de detallats estudis sobre la divisió en districtes en la majoria de les principals ciutats espanyoles . La segona part d’ aquesta obra col·lectiva s’ obre a la perspectiva comparada, als districtes a Europa. Pel seu especial interès, s’han triat les ciutats de París i Amsterdam. I es tanca amb una rellevant aportació documental: la traducció al castellà dels resultats de la IV Conferència Internacional de Tallín sobre l’administració de les ciutats, que va tenir lloc al setembre de 2004.