Publicació de l’Informe Comunidades Autónomas 2020

S’acaba de publicar el nou Informe Comunidades Autónomas 2020. L’Informe ofereix un panorama general sobre el desenvolupament de l’Estat autonòmic a partir d’una sèrie d’estudis sobre les principals disposicions i actes de rellevància autonòmica que inclouen, entre altres, les normes de l’Estat, de les Comunitats Autònomes i de la Unió Europea, les Sentències del Tribunal Constitucional i l’activitat del Senat. Com cada any, la publicació és el fruit d’un treball col·lectiu que té com a autors a professors d’universitat de totes les Comunitats Autònomes i a experts en cadascun dels àmbits de l’estat autonòmic. Al costat d’aquests estudis, l’informe inclou uns treballs monogràfics d’actualitat sobre “Estat i Comunitats Autònomes durant la pandèmia”; “La Llei orgànica 3/2020, del dret a l’educació i el seu impacte per a les Comunitats Autònomes” i “El desafiament del programa NextGenerationEU”.

Sobre els estudis monogràfics de l’Informe així com sobre la valoració general del mateix pivotarà el Xº Foro de las Autonomías en la seu del Senat el pròxim 21 d’octubre de 2021, (www.foroautonomias.es), amb la col·laboració de la Fundació Giménez Abad, del Senat i de diverses Comunitats Autònomes.

Vídeo de presentació de l´ Informe Comunidades Autónomas

Adquirir ICCAA 2020