Publicació de l´Informe Comunidades Autónomas 2008

L´ Institut de Dret Públic edita un any més aquest Informe, que resumeix i valora el conjunt de normes i actes institucionals de totes les Comunitats Autònomes, així com aquells de l´ Estat i de la Unió Europea que els afecten.Está encapçalat per la valoració general de l’any redactada pel seu Director, el professor Joaquín Tornos, i com temes monogràfics aborda el sistema d’atenció a la dependència, el règim de les caixes d’estalvis, la reforma del finançament autonòmic i la transposició de la directiva de serveis.La publicació d’aquest any suposa la vintena edició de l’Informe, el que donarà motiu a diverses presentacions públiques.

Col.lecció ICCAA