Publicació de l’Informe Comunidades Autónomas 2006

Com és tradicional, examina l’activitat de totes les Comunitats Autònomes i les funcions de l’Estat i de la Unió Europea en relació amb elles. Aquest any destaquen les reformes dels Estatuts de la Comunitat Valenciana i de Catalunya, així com l’elaboració de les propostes de reforma que segueixen a l’última.

Col.lecció ICCAA