Publicació de L´estat de la immigració a Catalunya. Anuari 2006

Elaborat essencialment per la Fundació Jaume Bofill , per vuitè any consecutiu, compte amb la coodirecció de M. Jesus Larios i la col·laboració de diversos professors membres de l’Institut de Dret Públic , que asseguren la part jurídica (la resta són estudis sociològics i demogràfics). Aquest any destaquen, entre uns altres, articles que analitzen la gestió administrativa de l’estrangeria durant el 2007, el seu impacte en la ciutat de Barcelona i la transposició a Espanya de la Directiva 2004/38 sobre entrada, lliure circulació i residència de ciutadans de la UE.

Més informació/button]