Publicació de l’Anuari del Govern Local 2020

Com és habitual per aquestes dates, es troba ja disponible una nova edició de l’Anuari del Govern Local. En aquesta ocasió es tracta d’un número especial, monogràfic sobre l’impacte de la COVID-19 en el govern local, que apareix quan es compleix el vint-i-cinquè aniversari d’aquesta publicació.

En efecte, des del primer número aparegut l’any 1995 fins avui en dia, l’Anuari ha estat testimoni i fins i tot impulsor de processos evolutius, canvis i progressos en la configuració jurídica i política dels nostres governs locals. Així, des de les seves pàgines ha pretès contribuir a l’elaboració doctrinal, a la formació d’una opinió crítica i a la difusió d’informació i documentació especialitzada. En definitiva, contribuir a enriquir el panorama acadèmic i científic del Dret local.

Des d’aquesta perspectiva, l’Anuari d’enguany es dedica monogràficament a analitzar quin ha estat el paper del govern local durant la pandèmia; preguntant-nos, en particular, si realment la consideració de municipis i províncies com les administracions públiques més pròximes als ciutadans els ha permès tenir un paper rellevant en l’articulació de la resposta a la crisi sanitària.

Per a això, aquesta nova edició de l’Anuari s’estructura en cinc blocs diferenciats en els quals s’examina, de manera separada i detallada, l’impacte de la crisi sanitària creada per la COVID-19 pel que fa a l’organització territorial, les competències i potestats administratives, l’organització administrativa i l’ocupació pública, la contractació pública i, finalment, les hisendes locals.

Igualment, l’Anuari del Govern Local 2020 compta amb una Valoració General, realitzada pels co-directors de l’Anuari, en la qual s’examinen també algunes de les principals novetats polítiques i legislatives produïdes en l’últim any a Espanya en l’àmbit del govern i administració local i una secció final de documentació, en la qual s’adonen tant de les novetats jurisprudencials com doctrinals aparegudes durant el 2020.

Més informació