Publicació de l´Informe Comunidades Autónomas 2010

Un any més des de l’Institut de Dret Públic es coordina la publicació de l’Informe de Comunitats Autònomes 2010. Com és àmpliament conegut l’Informe té com objecte l’estudi sistemàtic de l’activitat normativa de les 17 Comunitats Autònomes, de la normativa Estat i de la Unió Europea. Així mateix, l’Informe incorpora l’anàlisi de la jurisprudència emesa pels diferents Tribunals durant el 2010 en matèria de l’Estat de les autonomies.Aquest any s’inclouen diversos estudis monogràfics relatius a la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010 sobre l’Estatut d’Autonomia; a l’activitat legislativa de les Comunitats Autònomes i a la Conferència dels governs de les Comunitats Autònomes. L’Informe ha estat dirigit i coordinat pels professors Dr. Joaquin Torns i Dr. David Moya, respectivament; i publicat per l’editorial Marcial Pons.A través de la web pot accedir-se lliurement a l’índex i a la valoració general elaborada pel Dr. Joaquín Tornos. Recordem que també pot consultar-se íntegrament els informes anteriors.

Más información