Publicació de l´Informe Comunidades Autónomas 2007

Como es tradicional, l´ Informe examina l´ activitat de totes las Comunitats Autònomes i les funcions de l´ Estat i de la Unió Europea en relación amb elles. Aquest any destaquen les reformes dels Estatuts d´ autonomia d´ Andalusia, Aragó, Castella Lleó i Illes Balears, així com la sentencia del Tribunal Constitucional 247/2007.

Més informació