Publicació de l´ Anuario del Gobierno Local 2013

El passat mes de juliol va tenir lloc la publicació de l’Anuari del Govern Local 2013. Codirigit pels Prof. Tomàs Font i Llovet i Alfredo Galán Galán, l’Anuari ve configurant-se, des de 1985, com una publicació de referència sobre el món local. L’edició d’aquest any s’ha centrat, molt especialment, en la recent reforma de la legislació bàsica de règim local operada per la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local; analitzant, entre altres aspectes, l’impacte d’aquesta reforma en les competències municipals, en la planta local, en el paper de les diputacions provincials, així com en l’ocupació i serveis públics.

Ver Anuario