Presentació de l´Anuari de la Inmigració a Espanya 2014

El pasado 25 de novembre es va realitzar la Presentació de l’Anuari de la Immigració a Espanya 2014, edició 2015: «Fluxos canviants, atonia institucional». Una obra que oferix dades i anàlisis per a comprendre la realitat dels fluxos migratoris a Espanya, en el context europeu i mediterrani.

Més informació de la publicació