Nova monografia de la col.lecció Tirant lo Blanch titulada La administración autonómica y el Tratado de Lisboa

Sota la coordinació del Dr. Andreu Olesti Rayo s’ha publicat la monografia L’administració autonòmica i el Tractat de Lisboa on s’examina si alguns dels aspectes que configuren les relacions entre la Unió Europea i les Comunitats Autònomes han estat alterades com a conseqüència de les modificacions derivades de l’entrada en vigor del Tractat de Lisboa.

Colecció “Novedades Derecho Público”