L’Observatori de Dret Públic constitueix el seu Consell Científic Assessor

El dimarts 5 d’abril de 2022 s’ha dut a terme la reunió constitutiva del Consell Científic Assessor de l’Observatori de Dret Públic IDP Barcelona a l’edifici nou de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.

El Consell neix arran del Pla de Recerca 2021-2024 de l’Observatori i té com a voluntat esdevenir un espai de treball i dinamització per a coordinar els objectius de promoció de la recerca de l’ens, així com aprofundir en la interdisciplinarietat dels projectes.

Ara per ara, està compost pels membres de l’equip de direcció i els investigadors principals de les línies d’investigació, tant les consolidades com les emergents.

La convocatòria de propostes d’activitats i projectes de recerca propis 2021-2022, que ha finançat gairebé una desena de projectes, ha estat un punt d’inflexió clau per a impulsar-ne la creació.

El Pla de Recerca 2021-2024

El Pla de Recerca 2021-2024 de l’Observatori de Dret Públic persegueix quatre grans propòsits: més interdisciplinarietat i transversalitat en la recerca; situar la innovació com a eix de l’acció investigadora; promoure una recerca amb vocació aplicada i amb la transferència com a horitzó; i aconseguir un salt qualitatiu en l’accés a finançament i recursos per aconseguir millor posicionament en tots els àmbits, també internacional.