Laura Díez, vicepresidenta del Consell de Garanties Estatutàries

Laura Díez Bueso, catedràtica de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona i membre de l’Observatori de Dret Públic IDP Barcelona, ha estat elegida vicepresidenta del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya i ha pres possessió en la sessió del Ple del dia 25 de maig de 2022.

L’elecció s’ha fet pública a través de la Resolució de 25 de maig de 2022, per la qual es fa pública l’elecció de la senyora Laura Díez Bueso com a vicepresidenta del Consell de Garanties Estatutàries (DOGC núm. 8682, de 03/06/2022).

La Dra. Díez va ser designada membre a proposta del Parlament de Catalunya l’abril de 2022, mitjançant la Resolució 314/XIV del Parlament de Catalunya, per la qual es designen sis membres del Consell de Garanties Estatutàries. El Consell, d’acord amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, és la institució catalana que “vetlla per l’adequació a aquest Estatut i a la Constitució de les disposicions de la Generalitat”. 

La notícia s’afegeix al recent nomenament del Dr. Joan Vintró i Castells, catedràtic de Dret Constitucional de la UB i membre també de l’Observatori de Dret Públic, com a president del Consell.

Laura Díez Bueso (Barcelona, 1969) és doctora en Dret per la Universitat de Barcelona i catedràtica de Dret Constitucional d’aquesta mateixa Universitat des de gener de 2020. Com a càrrecs acadèmics recents a la Universitat de Barcelona destaquen haver estat directora del Departament de Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret (2016-2018); directora del Diploma de Postgrau en Dret Públic (2015-2017); directora del Màster en Estudis Jurídics Avançats (2014-2015), i delegada del rector de la UB per a l’ordenació normativa (2011-2013).

En la seva activitat professional (en serveis especials) ha estat directora general d’Afers Constitucionals i Coordinació Jurídica del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica (2020-2022); directora del Gabinet del secretari d’Estat de Relacions amb les Corts del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat (2018-2020); adjunta al Síndic de Greuges de Catalunya (2004-2010), i assessora del Govern de la Generalitat per a la reforma de l’Estatut de Catalunya (2002-2004).

Les seves línies de recerca són els estats descentralitzats (membre de l’equip de direcció de l’anuari “Informe Comunidades Autónomas”, 2013-2018); la llibertat d’expressió i el dret a la informació (membre fundadora i coordinadora del Grup de Treball LibEx, des del 2018; membre del grup d’experts per a l’elaboració de la Carta de drets digitals, Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital, 2020-2021); els sistemes universitaris i de recerca (directora de la línia de recerca Ciència i Innovació de l’Observatori Universitari Institut de Dret Públic de la Universitat de Barcelona, des del 2010); institucions constitucionals de garantia de drets (membre de la Federació Internacional i Europea de l’Ombudsman, 2004-2010), i dret d’estrangeria (membre del Grup d’Estudis sobre Drets dels Immigrants des de la fundació el 1999 fins al 2018).

Les línies de recerca que ha seguit són l’estudi de les institucions polítiques (preferentment el poder legislatiu en l’Estat espanyol i en perspectiva comparada), l’organització territorial de l’Estat (amb especial dedicació a l’articulació de Catalunya en el marc de l’Estat autonòmic espanyol) i el dret constitucional en els processos de transició política (Nicaragua i el Marroc).

Com a publicacions més rellevants es poden citar, entre altres, les següents: la coordinació (conjuntament amb Mercè Barceló) de les diverses edicions (l’última del 2011) de l’obra Dret Públic de Catalunya (editorial Atelier); la redacció del capítol corresponent a Catalunya en l’edició anual de l’obra Informe Comunitats Autònomes durant el període 1992-2011 (Institut de Dret Públic de Barcelona); la coordinació (conjuntament amb Mercè Barceló i Xavier Bernadí) de l’obra Especial Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006 (Revista Catalana de Dret Públic, 2010); l’article «L’article 155 de la Constitució: configuració jurídica i aplicació a Catalunya» (Revista Catalana de Dret Públic, número especial, abril 2019); el llibre La investidura parlamentària del Govern: perspectiva comparada i Constitució espanyola (Congrés dels Diputats, Madrid, 2006); o el llibre coordinat amb Miguel Pérez-Moneo Participación política: deliberació i representació en les Comunitats Autònomes (Congrés dels Diputats, Madrid, 2017).

Tota aquesta activitat de recerca l’ha dut a participar en nombrosos projectes d’investigació competitius, alguns dels quals com a investigadora principal, i a ser autora de múltiples monografies i articles científics. Dins les monografies individuals recents figuren Los límites de la creación artística en Estados Unidos y Europa. Entre la expresión y el discurso del odio (Tirant lo Blanch, 2017) i Los sistemas de investigación en los países europeos descentralizados. Estudio comparado de España, Alemania, Austria y Bélgica, y de Cataluña, Baviera, Estiria y las regiones belgas (Institut d’Estudis Autonòmics, 2013). També ha estat directora de diverses monografies col·lectives, la més recent La organización de la ciencia a revisión: Administración General del Estado, Cataluña, Madrid y País Vasco (Huygens Editorial, 2020) i coautora juntament amb J. de Lucas de La integración de los inmigrantes (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2006).

D’entre els capítols de llibre d’autoria individual destaquen The use of the own-initiative procedures by the Ombudsman. Hertogh, M., i Kirkham, R., Research Handbook on the Ombudsman (Edward Elgar Publishing, 2018); Garantías institucionales de los derechos sociales. Cascajo, J. L., Teruel, M., Domínguez, A., i Navarro, V. (coord.), Derechos sociales y principios rectores (Tirant lo Blanch, 2012), i Los derechos de los inmigrantes y sus garantías. Aja, E. i Arango, J. (ed.), Veinte años de inmigración en España. Perspectivas jurídica y sociológica (1998-2004) (CIDOB, 2006).