La cooperació entre administracions públiques en l’Estat Autonòmic

S’estudien les novetats introduïdes per la reforma dels Estatuts d’Autonomia i, junt a elles, la regulació de la Conferència de Presidents, el funcionament de la CARCE i altres problemes actuals de la cooperació, també en el dret comparat. El curs es realitza els dies 22 i 23 d’octubre en la Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona.Participen diversos professors de l’IDP i ho dirigeix Eliseo Aja.