Kick off meeting del projecte europeu Migrants with irregular Estatus Safe Reporting of Crime

El pròxim 1 i 2 de desembre tindrà lloc la kick off meeting del projecte europeu Migrants with irregular Estatus Safe Reporting of Crime (VISA RoC) finançat per la DGJ i coordinat per la Dra. Natalia Caicedo, professora de dret constitucional i membre de l’Observatori de Dret Públic IDP. El projecte té com a objectiu avançar en la protecció dels drets de les persones migrants en situació irregular i s’emmarca en l’estratègia de la Unió Europea de protecció de víctimes de delictes. Formen part del projecte la Universitat de Milà, la Universitat d’Utrecht, els Ayuntamentos de Gent i Utrecth, ISPC, Migraestidium i PICUM.