IV Foro de las Autonomías

El passat dia 18 de febrer es va realitzar en el Senat el IV Foro de les Autonomies organitzat per l’Institut de Dret Públic de Barcelona, la Fundació Manuel Giménez Abad i l’Institut de Dret Parlamentari (Universitat Complutense).A més de la valoració general de l’any, es van tractar dos temes monogràfics dedicats a Estat i CCAA. Repercussions per incompliment del Dret Comunitari i a la Unitat de Mercat, introduïts respectivament pels professors Marcos Gómez Puente i Manuel Rebollo Puig. Els comentaris a l’exposició estaran a càrrec de consellers de governs autonòmics, d’acord amb el tríptic que s’acompanya. Aquests estudis, així com el programa del Foro i la corresponent inscripció, es poden consultar en la pàgina web www.foroautonomias.es