Informe Comunitats Autònomes 2003

Aquest informe manté la estructura tradicional realitzant un anàlisi exhaustiu de la activitat de les diferents Comunitats Autònomes, incloses les eleccions, així com l’activitat de l’Estat i de la UE. Es pot accedir a la valoració general realitzada pel director Joaquín Tornos així com als tres monogràfics (Unió Europea per P. Cruz y Legislació Bàsica per J. Barnés i Ens Locals per L. Ortega realitzats sempre des de la perspectiva autonòmica).

Més informació