Immigració i Comunitats Autònomes

El 14 i 15 de gener es celebra una trobada a Barcelona organitzada per l’IDP, en el marc del Projecte “El paper de les diferents institucions en l’ambit de la immigracio” (Ministeri de Ciència i Tecnologia), amb professors assistents de diferents universitats espanyoles, on s’estudiarà el paper de les CCAA respecte a l’immigració, així com també un anàlisi del nou reglament d’estrangeria.