II Tobada de Joves Investigadors en Dret d’Immigració i Asil

17 i 18 de desembre de 2004. La Trobada es va dirigir a investigadors i joves professors especialitzats en Dret d’Immigració i Asil, de diferents disciplines jurídiques i de diverses universitats espanyoles. El programa de treball es va dividir en cinc blocs (drets, arrelament, dret sancionador, integració social i protecció temporal), amb especial atenció a les novetats del nou Reglament. Aquest any, també, es van sumar a la Trobada alguns investigadors d’altres països de la Unió (França, Alemània, Regne Unit, Holanda, etc.), per a participar en una sessió de Dret Comparat de la Immigració.

Més informació