ELSA Barcelona Essay Competition 2023.

L’Observatori de Dret Públic en col·laboració amb l’Associació d’Estudiants de Dret d’Europa (ELSA) a Barcelona vol donar a conèixer la celebració de la primera edició de l’ELSA Barcelona Essay Competition 2023.

ELSA Barcelona Essay Competition 2023 va consistir en la convocatòria d’un concurs de treballs de recerca entre estudiants de Dret, atraient un nombre destacat d’estudiants que van presentar assajos entorn a alguna de les dues temàtiques següents: “Fons Europeus Next Generation EU: Propostes per a agilitzar el procediment d’atorgament d’ajudes i eliminar colls d’ampolla” i “Protecció Internacional por motius de gènere.” Aquest concurs va comptar efectivament amb treballs d’estudiants de diverses universitats d’entre els quals van obtenir un esment destacat els següents:

Des de l’Observatori felicitem aquests estudiants per la realització dels seus treballs, així com a la resta de participants per la qualitat d’aquests. Esperem que en el futur ELSA Barcelona Essay Competition es consolidi com una plataforma per a l’intercanvi d’idees i l’exploració de temes jurídics contemporanis entre estudiants i que això contribueixi a un debat més ampli dins l’Acadèmia.