Els reptes del Dret Urbanístic Local del segle XXI

És el títol del CURS CUIMPB (4, 5 i 6 de juliol) d´ aquest any dirigit per Tomás Font i Ferran Torres. Intervindran entre altres F. Torres Cobas, O. Nel.lo, E. Argulloll, J. Ponce, B. Lozano, J.M. Baño León, L. Martín Rebollo, D. Sibina, J.A, García i A. Fogué. Participa la Diputació de Barcelona. Inaugura el Sr. Celestino Corbacho i clausura Joaquím Nadal, Conseller de Política Territorial i Obres Públiques. A més tindrà lloc la presentació de l´Anuari de Govern Local 2006.

Més informació