Eliseo Aja escollit President del Consell de Garanties Estatutàries

El catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona i Director de l’Institut de Dret Públic va ser nomenat a finals de novembre membre del Consell pel President de la Generalitat de Catalunya i posteriorment va ser elegit President del mateix Consell pel vot unànim dels seus membres. El professor Aja deixa la direcció de l ´IDP encara que continuarà com a membre de l’Institut.