Constitució i Autonomia en l´escola d´estiu de Tetuan

S’ha celebrat la I Escola d’Estiu de Dret Constitucional a Tetuan (6, 7 i 8 de juny), amb professors del Marroc, Espanya i Itàlia, que aquest any contava com novetat per a comentar amb el projecte d’autonomia per al Sahara . En l’organització de la trobada, dirigit als estudiants de màster de la Universitat de Tànger- Tetuan , destaca l’aportació de l’Institut Cervantes, la Fundació Tres Cultures i les pròpies Universitats, sent directors els professors El Messaudi (Rabat) i Ruiz Rico (Jaén).