Conference Systemic Discrimination and the Law

Dimarts 12 de març de 2023 es durà a terme la conferència “Systemic Discrimination and the Law, Conceptualització and Legal Remedies” en què participarà el director de l’Observatori de Dret Públic-IDP, el Dr. David Moya i el subdirector adjunt de Comunicació i Publicacions, el Dr. Diego Boza.

Aquesta conferència es realitza en el marc del projecte UNDETERRED que involucra múltiples universitats, organitzacions de la societat civil i entitats governamentals a nivell global. Finançat per HORIZON, l’objectiu del projecte és aprofundir en la comprensió dels mecanismes sistèmics de discriminació involuntària en diferents contextos.