BAMAC-Barcelona, Metròpolis d’Acollida Climàtica

L’Observatori de Dret Públic-IDP en col·laboració amb el CER-M (Centre d’Estudis i Recerques en Migracions), l’IDHC (Institut de Drets Humans de Catalunya) i la CCAR (Comissió Catalana d’Acció pel Refugi) ha participat del Projecte BAMAC-Barcelona, Metròpolis d’Acollida Climàtica, el qual és finançat per l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació “La Caixa”, i que s’enfoca en l’estudi de les migracions mediambientals i els rols de les metròpolis.

L’objectiu del BAMAC és explorar com ciutats com Barcelona poden afrontar els reptes humanitaris desencadenats pel canvi climàtic, centrant-se en tres eixos de recerca: els reptes de les metròpolis receptores, la conceptualització de les migracions climàtiques i la transformació de Barcelona enfront d’aquests desafiaments emergents.

Durant el 2023, el projecte es va inaugurar mitjançant amb una reunió que va establir les bases per a un enteniment col·lectiu i la planificació inicial, per mitjà del qual es va delinear una panoràmica general del projecte, subratllant la necessitat d’abordar les migracions climàtiques des d’una perspectiva integrada i multidisciplinària.

En l’esmentada trobada, es va emfatitzar la rellevància d’interpretar les migracions mediambientals a través d’una perspectiva interdisciplinària, que abasta aspectes sociològics, jurídics i polítics, es va discutir l’absència d’un marc jurídic definit per als refugiats climàtics i es va avaluar el paper crucial de les administracions locals i regionals per oferir protecció i acolliment a les persones desplaçades per motius mediambientals.

Més informació