Assemblea extraordinària de l’ IDP

El 28 d’ octubre de 2016 s’ha realitzat una Assemblea extraordinària per nomenar els dos sots-directors de l’IDP i per debatre el Pla Estratègic pels pròxims tres anys, ambdós punts relacionats amb el canvi del director del IDP produït abans de l’estiu. En la última assemblea ordinària del IDP el professor Andreu Olesti va manifestar que ja portava més de 6 anys com director i desitjava ser substituït. A finals de juny, la Junta Rectora de l’Observatori de Dret Públic, desprès d’acceptar la seva dimissió, va prendre l’acord (22-jun-2016) de nomenar director, d’acord amb la proposta realitzada per la mateixa Assemblea General de l’IDP, al Dr. Eliseo Aja. Els Estatuts estableixen que el Director proposa els sots-directors a l’Assemblea i també que pot presentar un pla d’actuació, com es fa a l’Annex, que s’incorpora al apartat de transparència.