Assemblea anual de l’IDP

El 9 de gener es va realitzar l’assemblea anual de l’Institut, que es va dividir en dues parts. En la primera, acadèmica, es va debatre la nova distribució de competències arran la reforma dels Estatuts d’Autonomia, partint de l’exposició del professor Tornos. En la segona part es van examinar les activitats d’investigació i docència realitzades en l’Institut durant l’any passat, així com els projectes per al present. Destaca la consolidació de les línies de treball existents (Comunitats Autònomes, Govern local, immigració, observatori del Marroc), així com l’obertura d’una nova sobre l’organització a l´Espanya autonòmica de la investigació científica i tècnica. En aquest moment l´IDP compte amb 58 membres, que són professors en 14 Universitats distintes, corresponents a 9 Comunitats Autònomes, i d´aquests 42 van assistir a la reunió i al dinar posterior.