Gabriele Vestri

Gabriele Vestri és Doctor en Dret i Ciències Polítiques. Professor del Departament de Dret Públic de la Universitat Pablo de Olavide i Professor col·laborador de Dret Administratiu de la Universitat Oberta de Catalunya. És el fundador i director de l’Observatori Sector Públic i Intel·ligència Artificial.

Nomenat per l’Agència Digital de la Junta d’Andalusia, és membre del Comitè d’Experts per a la redacció de l’Estratègia Andalusa d’Intel·ligència Artificial.

És responsable d’indexació i difusió de la Revista Espanyola de la Transparència i també membre del Consell Editorial de la Revista European Review of Digital Administration & Law (ERDAL). Orcid: https://orcid.org/0000-0002-7959-0458

Les seves àrees d’interès són societat digital, dret migratori.